สำนักประเมินผล  
ระบบสารสนเทศเพื่อการติดตามและประเมินผล | เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
 
 
   
        เข้าสู่ระบบ  
 
 
  ระบุชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่าน    
 
ชื่อผู้ใช้  
รหัสผ่าน  
       
       
 
   
 
  • ลงทะเบียน
  • พบปัญหาในการใช้งานระบบกรุณาติดต่อสำนักงบประมาณ ต่อ 02-265-1643
 
  คู่มือการใช้งานระบบ  
 
ประกาศสำนักประเมินผล  
ระบบการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
  • ขณะนี้ระบบเปิดให้บันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (PART) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  Update
  • ระบบบันทึก ปี 2561 อยู่ระหว่างการตั้งฐานข้อมูลงบประมาณประจำปี ยังไม่เปิดให้บันทึกข้อมูล...

 

 

   
 
 
  © 2006-2009 สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี All right reserved.  
      Powered by  Info Evolution Co.,Ltd.